List hàng Tổng Hợp

Giá bán đã bao gồm các phí sau:

  1. 5% ra sổ – trừ lại cho khách mua
  2. Phí công chứng = 4 triệu
  3. Thuế Thu nhập cá nhân 2% giá HĐMB = 48 triệu
  4. Hoa hồng sale 1%

Ngân hàng Hàng Hải + TPBank cho vay

Ngày gọiMã CănGiáPNMô tả
Ngày 7/5A22209Cho thuê: 8.5tr/tháng2Tầng 22
Diện tích 81.26m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Phạm Văn Đồng
Ngày 6/5A11201Giá chốt: 28002Tầng 12
Diện tích 79.84m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 6/5B22211Giá chốt: 25202Tầng 22
Diện tích 73.77m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 6/5B10701Giá chốt: 25202Tầng 07
Diện tích 75.54m2
Ban công hướng Tây nam
View về Nội khu
Ngày 6/5A13101Giá chốt: 28302Tầng 31
Diện tích 79.84m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 6/5B22208Giá chốt: 25082Tầng 22
Diện tích 73.77m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 6/5B20512AGiá chốt: 25002Tầng 05
Diện tích 73.55m2
Ban công hướng Tây nam
View về Nội khu
Ngày 6/5B10503Giá chốt: 24002Tầng 05
Diện tích 73.77m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 1/5B23012Giá chốt: 26092Tầng 30
Diện tích 74.27m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 1/5B13303Giá chốt: 25162Tầng 33
Diện tích 73.77m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư
Ngày 26/4A20901Cho thuê: 9tr/tháng2Tầng 09
Diện tích 73.1m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Phạm Văn Đồng
Ngày 26/4A22804Cho thuê: 8tr/tháng2Tầng 28
Diện tích 73.9m2
Ban công hướng Đông bắc
View về QL1 - Khu dân cư

opal garden - sát cạnh gigamall

Giá bán đã bao gồm các phí sau:

  1. 5% ra sổ – trừ lại cho khách mua
  2. Giữ lại 100 triệu ra sổ
  3. Hoa hồng sale 1%

Đang ra sổ tới Block A

Ngày gọiMã CănGiáPNMô tả
Ngày 19/5C1109Cho thuê: 14 tr/tháng2Tầng 11
Diện tích 70.08m2
Ban công hướng Tây Bắc
View về Hồ bơi
Ngày 6/5A1506Giá chốt: 36002Tầng 15
Diện tích 71.74m2
Ban công hướng Đông bắc
View về Hồ bơi
Ngày 5/5B0603Giá chốt: 34002Tầng 06
Diện tích 67.88m2
Ban công hướng Tây bắc
View về Hồ bơi + PVD
Ngày 1/5A0504Giá chốt: 42503Tầng 05
Diện tích 86.34m2
Ban công hướng Tây nam
View về Góc Giga + PVD
Ngày 1/5B0604Giá chốt: 34002Tầng 06
Diện tích 67.69m2
Ban công hướng Đông Nam
View về Sông SG + Landmark
Ngày 26/5B0608Giá chốt: 31002Tầng 03
Diện tích 58.7m2
Ban công hướng Đông Bắc
View về Nội khu + hồ bơi
Ngày 26/5B0404Giá chốt: 37002Tầng 04
Diện tích 67.69m2
Ban công hướng Đông Nam
View về Sông SG + Landmark
Ngày 20/5B1404Cho thuê: 12tr/tháng2Tầng 14
Diện tích 69m2
Ban công hướng Đông nam
View về Sông SG và Landmark
Ngày 20/5B0303Cho thuê: 12tr/tháng2Tầng 3
Diện tích 68m2
Ban công hướng Tây Bắc
View về Hồ bơi

opal riverside - căn hộ đất xanh view sông

Mở bán T6/2016 và bàn giao T6/2018

Chủ nhà đã thanh toán 95%

Ngân hàng TPBank cho vay 70% định giá lại

Ngày gọiMã CănPNGiáMô tả
Ngày 18/5A109043Giá chốt: 5200Tầng 9
Diện tích 98.1m2
Ban công hướng Đông nam
View về Sông SG và Landmark
Ngày 18/5A109072Cho thuê: ???tr/thángTầng 9
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Hồ bơi và Landmark
Ngày 16/5A109052Cho thuê: 13tr/thángTầng 9
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Hồ bơi và Landmark
Ngày 16/5A109102Giá chốt: ???Tầng 9
Diện tích 72.6m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Hồ bơi và Landmark
Ngày 13/5A10912A2Giá chốt: ???Tầng 9
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Đông Bắc
View về Khu dân cư
Ngày 7/5A107033Giá chốt: 5500Tầng 07
Diện tích 98.1m2
Ban công hướng Đông nam
View về Sông SG và Landmark
Ngày 6/5A218082Giá chốt: 3400Tầng 18
Diện tích 80.1m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Hồ bơi và Landmark
Ngày 28/4A107142Giá chốt: 3000Tầng 07
Diện tích 68.6m2
Ban công hướng Đông Bắc
View về Khu dân cư
Ngày 6/4A112A062Cho thuê: 12tr/thángTầng 12
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Tây Nam
View về Hồ bơi và Landmark
Ngày 6/4A206032Cho thuê: 44329tr/thángTầng 06
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Đông Bắc
View về Khu dân cư
Ngày 1/4A109112Giá chốt: 3200Tầng 09
Diện tích 71.1m2
Ban công hướng Đông Bắc
View về Khu dân cư